Polski

Polityka prywatności

*ostatnie wydanie z dnia 11/01/2023

Czego dotyczy niniejsza polityka?

Dokument, który czytasz, to nasza Polityka prywatności. Niniejsze zasady opisują sposób, w jaki traktujemy dane osobowe użytkowników, którzy przekazują nam je, korzystając z naszej strony internetowej lub aplikacji.

Niniejsza polityka stanowi integralną część Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką i innymi dokumentami opublikowanymi na naszej stronie internetowej, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszego zasobu. Dalsze korzystanie z zasobu zostanie uznane za zgodę na niniejszą Politykę.

Kim jesteśmy?

Famfly to serwis umożliwiający wybór specjalistów w zakresie wychowywania dzieci i opieki nad nimi. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki można skontaktować się z nami pod adresem: [email protected].

Jak i jakie dane przetwarzamy:

Istnieją dwa główne scenariusze tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane:

1. Jesteś specjalistą ds. opieki nad dziećmi i edukacji i korzystasz z naszej strony, aby znaleźć klientów i dzieci.

2. Jesteś rodzicem dziecka i szukasz specjalisty ds. opieki i edukacji.

3. Organizacje (strony trzecie)

Jeśli jesteś specjalistą ds. opieki i edukacji lub przedstawicielem Firmy, możemy przetwarzać następujące dane:

- Podstawowe informacje o Tobie:

o Nazwisko i imię

o Dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail)

o Wiek i płeć

o Zdjęcia

- Dane z urządzenia użytkownika

o Adres IP

o Pliki cookie

o Data, godzina i miejsce korzystania z zasobu

- Dane zawodowe:

o Dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji

o Dane dotyczące doświadczenia zawodowego

- Unikalne identyfikatory użytkownika (login i hasło)

Jeśli jesteś rodzicem dziecka i szukasz specjalisty ds. opieki i edukacji, możemy przetwarzać następujące dane:

- Podstawowe informacje o użytkowniku:

o Nazwisko i imię

o Dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail)

o Zdjęcia

- Dane z urządzenia użytkownika

o Adres IP

o Pliki cookie

o Data, godzina i miejsce korzystania z zasobu

- Unikalne identyfikatory użytkownika (login i hasło)

- Dane dotyczące dzieci użytkownika (płeć, wiek)

Zastrzeżenie dotyczące danych dzieci. Nasz serwis szanuje i ceni prywatność użytkowników, w tym ich dzieci. Rozumiemy, jak ważna jest potrzeba rodziców w erze cyfrowej, aby chronić swoje dzieci przed wpływem środowiska internetowego i rozumiemy wszystkie możliwe zagrożenia w przypadku utraty danych osobowych nieletnich. Dlatego prosimy o ograniczenie się do ujawniania danych osobowych swoich dzieci tylko w zakresie sugerowanym przez funkcjonalność naszego zasobu. W przypadku ujawnienia danych o dzieciach w większej ilości (w szczególności podczas komunikacji między Specjalistą a rodzicami), Serwis nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo takich danych.

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane:

1. Wszystkie dane, które przekazujesz nam podczas korzystania z Serwisu, są przez nas wykorzystywane w celu świadczenia Ci usług przewidzianych w Regulaminie. Jeśli jesteś specjalistą ds. opieki i edukacji, wykorzystujemy Twoje dane, aby oferować Ci odpowiednie oferty współpracy. Jeśli jesteś rodzicem, Twoje dane są wykorzystywane do oferowania Ci usług opiekuńczych i edukacyjnych. Przetwarzamy wszystkie takie dane w celu wypełnienia warunków umowy, którą zawarłeś z nami, akceptując Warunki świadczenia usług. Oznacza to również, że nie gromadzimy żadnych danych, których nie potrzebujemy do świadczenia takich usług.

2. Jeśli wyrazisz zgodę na subskrypcję naszego newslettera, będziemy przesyłać Ci najnowsze informacje o naszej firmie oraz aktualności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mamy nadzieję, że wyrażając zgodę na subskrypcję, dostarczysz nam materiały niezbędne do personalizacji. Ponadto, w oparciu o informacje, które posiadamy na Twój temat, będziemy mogli spersonalizować biuletyn i uczynić go bardziej interesującym i przydatnym dla Ciebie.

Oto kilka przykładów tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane:

- Aby zaoferować Ci spersonalizowane propozycje współpracy;

- Aby nawiązać kontakt i komunikację między rodzicami a specjalistami;

- Aby wybrać najbardziej odpowiednie oferty;

- Do wysyłania technicznych i marketingowych wiadomości e-mail i komunikatów;

- Aby komunikować się z użytkownikiem i zapewniać mu wsparcie jako klientowi.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

- Zawsze usuwamy dane osobowe po tym, jak klient zdecyduje się zamknąć swoje konto i prześle nam odpowiednie powiadomienie na adres [email protected]. Działanie to oznacza, że nie będziemy już świadczyć usług temu klientowi, więc nie potrzebujemy jego danych.

- Klient może również zawsze wycofać swoją zgodę na przetwarzanie zdjęć, usuwając je z aplikacji. W takim przypadku natychmiast usuniemy je również z naszych danych.

- Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywania biuletynów, możesz to łatwo zrobić, klikając przycisk Anuluj subskrypcję pod dowolną otrzymaną wiadomością lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Następnie użytkownik nie będzie już otrzymywać od nas wiadomości.

Czy przekazujemy Twoje prawa stronom trzecim?

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia wymaganych usług. Takie dane mogą zostać ujawnione naszym dostawcom i usługodawcom, którzy zapewniają funkcjonowanie naszej Usługi. W szczególności mówimy o dostawcach i usługodawcach w zakresie hostingu danych, wsparcia technicznego, komunikacji z użytkownikiem itp.

W przypadku przekazywania danych stronom trzecim gwarantujemy, że poziom ochrony danych przez podwykonawców przetwarzających Twoje dane osobowe nie jest niższy niż poziom ochrony danych w naszym Serwisie. Wszyscy nasi podwykonawcy przetwarzania danych mają własne polityki prywatności, a my zawarliśmy umowę o przekazywaniu danych z każdym z podwykonawców przetwarzania danych. W przypadku transgranicznego przekazywania danych, w szczególności poza EOG, jako dodatkowe środki zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa stosujemy Standardowe Postanowienia Umowne (zmienione 24 lipca 2021 r.). Listę podmiotów podprzetwarzających można znaleźć poniżej:

Usługodawca

Usługa podpowierzenia przetwarzania danych

Powód korzystania

Polityka prywatności i inne dokumenty dotyczące prywatności

Digital Ocean

DigitalOcean, LLC

Dostawca usług przechowywania danych w chmurze

https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy

https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement | | Twilio | Twilio Group | Dostawca usług programowalnych wiadomości SMS | https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy | | SendGrid | Twilio Group | Dostawca usług wysyłania wiadomości e-mail | https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy |

Jakie dodatkowe środki bezpieczeństwa stosujemy?

Przyjmujemy odpowiedzialne podejście do cyberbezpieczeństwa, dlatego stosujemy szereg środków organizacyjnych i technicznych w celu zmniejszenia ryzyka. Obejmują one zapory sieciowe, szyfrowanie danych i kontrolę uprawnień dostępu do informacji.

Chronimy informacje za pomocą unikalnej nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika. Ograniczamy dostęp do danych osobowych klientów do naszych pracowników i wykonawców oraz podejmujemy dodatkowe środki, w tym podpisujemy z takimi osobami umowy o zachowaniu poufności itp.

Podejmujemy dodatkowe środki bezpieczeństwa podczas odpowiadania na zapytania użytkowników. W tym celu dwukrotnie sprawdzamy Twoją tożsamość jako naszego użytkownika, ponieważ nie chcemy, aby Twoje dane, a zwłaszcza dane Twoich dzieci, trafiły do osób trzecich.

Jakie są Twoje prawa?

Poniżej znajduje się lista przysługujących Ci praw:

- prawo do informacji;

- prawo dostępu;

- prawo do poprawiania danych

- prawo do usunięcia danych

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do przenoszenia danych

- prawo do sprzeciwu;

- prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu;

- prawo do wycofania zgody;

- prawo do złożenia skargi do organów regulacyjnych kraju, w którym użytkownik mieszka lub pracuje.

Polityka dotycząca plików cookie

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową lub korzysta z naszej Usługi, umieszczamy na jego urządzeniu kilka plików cookie. W tej sekcji można dowiedzieć się, dlaczego to robimy. Możesz uniemożliwić nam umieszczanie plików cookie na Twoim urządzeniu, blokując je lub usuwając w swojej przeglądarce. Jak to zrobić, opisano na stronie internetowej https://www.aboutcookies.org/.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie następujących typów:

- pliki cookie podsumowujące Twoje doświadczenia związane z korzystaniem z naszej strony internetowej;

- pliki cookie do analizowania Twojej aktywności w naszych witrynach i kontrolowania jakości stron internetowych;

- pliki cookie do wyświetlania naszych reklam. Możemy reklamować nasze oferty i usługi na innych stronach. Pliki cookie na niektórych z nich mogą również zawierać informacje o ofertach, którymi użytkownik jest zainteresowany podczas przeglądania stron internetowych.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie w naszej Polityce plików cookie.

Inne pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, napisz do nas na adres [email protected].